کارگاه حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

حضوری 11 اسفند
 • مشخصات فردی

 • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
 • لطفا شماره ای وارد کنید که روشن باشد
 • متقاضی شرکت کارگاه حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

  حضوری استاد زبردست
 • حضوری با استاد زبردست جمعه11 اسفند از ساعت 9 الی 19
  قیمت: 480,000 تومان
 • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
 • 0 تومان
 • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .