در حال نمایش یک نتیجه

کتاب حقوق مدنی نموداری (همراه با قانون مدنی نموداری و قوانین خاص مرتبط)

بدون امتیاز 0 رای
شرح جامع حقوق مدنی با نمودار های هدفمند 1- بررسی مباحث مشابه در کنار هم به‌صورت نموداری جهت جلوگیری از خلط مباحث با بهره‌گیری از روش های علمی آموزشی 2- دارای قانون مدنی به صورت نموداری و قوانین خاص مرتبط علاوه بر شرح کامل. 3- بیان ساده‌تر جهت درک و فهم عمیق و راحت‌تر مطالب. 4- بررسی و وارد نمودن نکات چند هزار تست آزمون‌های حقوق مدنی 5- رعایت اختصار جهت مرور ساده‌تر در عین کامل بودن مباحث. 6- امتناع از زیاده‌گویی و صرفاً بیان نظر اقوی جهت رعایت اختصار برای امکان مرور راحت‌تر.
0
395,000 تومان