آشنایی با مشاوران

روز‌های حضورتخصص نام مشاور 
یکشنبه – سه شنبهکارآموز وکالت – کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسیآقای شعبانی
شنبه – دوشنبهکارآموز وکالت – کارشناسی ارشد حقوق خصوصیآقای غیور
سه شنبه – پنجشنبهکارآموز وکالتآقای یزدی نژاد
چهار شنبه – پنجشنبهکارشناسی ارشد و دکتری حقوق تجارت بین المللآقای ارژنگی