ثبت نام 2 مرحله آزمون آزمایشی جامع ویژه سردفتری

حضوری و آنلاین مرحله اول 14 اردیبهشت مرحله دوم 21 اردیبهشت
  • مشخصات فردی

  • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
  • متقاضی شرکت در آزمون

  • قیمت: 400,000 تومان
  • 0 تومان
  • قوانین و مقررات

  • برای دیدن قوانین و مقررات کلیک کنید
  • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم