فرم ثبت نام10 مرحله آزمون آزمایشی

14 اریبهشت 1403
 • مشخصات فردی

 • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
 • متقاضی شرکت در 10 مرحله آزمون آزمایشی

  شروع از 14 اردیبهشت 1403 همراه با ازمون مرور ثبت
 • 14 اریبهشت 1403
  قیمت: 1,500,000 تومان
 • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
 • 0 تومان
 • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .