ثبت نام دوره کارگاه کاربردی آنچه وکلای جوان باید بدانند

  • مشخصات فردی

  • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
  • متقاضی شرکت کارگاه کاربردی آنچه وکلای جوان باید بدانند

  • شروع 17 اردیبهشت ساعت 15 تا 19
    قیمت: 200,000 تومان
  • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
  • 0 تومان
  • قبول می کنید که مفاد این توافقنامه را بصورت کامل مطالعه کرده و تمام موارد آن مورد قبول من می باشد
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .