ثبت نام دوره کارگاه نکته گویی حقوق تجارت ویژه آزمون سردفتری

  • مشخصات فردی

  • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
  • متقاضی شرکت نکته گویی حقوق تجارت ویژه آزمون سردفتری

  • شروع 15 اردیبهشت ساعت 9 تا 19
    قیمت: 400,000 تومان
  • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
  • 0 تومان
  • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .