فرم ثبت نام کارگاه نکته گویی آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون وکالت اسفند 1402

حضوری
 • مشخصات فردی

 • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
 • متقاضی شرکت در کارگاه نکته گویی آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون وکالت اسفند 1402

  حضوری
 • 10 اسفند ماه 1402 از ساعت 9-19
  قیمت: 400,000 تومان
 • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
 • 0 تومان
 • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .