ثبت نام کارگاه قرارداد های تجاری کاربردی

حضوری و آنلاین
 • مشخصات فردی

 • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
 • متقاضی شرکت در کارگاه قرارداد های تجاری کاربردی

  حضوری و مجازی
 • پنجشنبه 10 خرداد ساعت 10 الی 14
  قیمت: 200,000 تومان
 • 0 تومان
 • قوانین و مقررات

 • برای دیدن قوانین و مقررات کلیک کنید
 • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم