ثبت نام کارگاه اصول فقه و متون فقه

فقط آنلاین
 • مشخصات فردی

 • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
 • متقاضی شرکت در کارگاه اصول فقه و متون فقه

  شروع کلاس 1403/03/02 ساعت 15 تا 21 با اعطا گواهینامه
 • فقط آنلاین
  قیمت: 630,000 تومان
 • 0 تومان
 • قوانین و مقررات

 • برای دیدن قوانین و مقررات کلیک کنید
 • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم