فرم ثبت نام مرور سریع درس آیین دادرسی مدنی

حضوری و مجازی
 • مشخصات فردی

 • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
 • متقاضی شرکت در مرورسریع درس آیین دادرسی مدنی

  پنج سنبه 10 اسفند از ساعت 11 الی 19
 • حضوری و آنلاین پنج شنبه 10 اسفند ساعت 11الی 19
  قیمت: 100,000 تومان
 • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
 • 0 تومان
 • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .