فرم ثبت نام قانون آموز رایگان

  • مشخصات فردی

  • وضعیت تحصیلی

  • آیا تمایل دارید در حین تحصیل از طریق همکاری با موسسه در آمد بالا داشته باشید ؟
  • در صورت اطلاع رسانی به دانشجویان دانشکده میتوانید 5 جلد کتاب رایگان هدیه بگیرید