ثبت نام دوره پنجم آمادکی آزمون میانبر وکالت(حضوری )

  • مشخصات فردی

  • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
  • متقاضی شرکت در دوره آموزشی وکالت

  • شروع اردیبهشت به همراه مشاوره رایگان توسط رتبه های برتر آزمون وکالت تاریخ و زمان شروع کلاس ها در سایت و اطلاعیه ها قرار میگیرد
  • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
  • 0 تومان
  • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .