فرم ثبت نام ده تایی حقوق اساسی کارگاه نکات مهم حقوقی

حضوری مجازی
 • مشخصات فردی

 • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
 • ده تایی حقوق اساسی کارگاه نکات مهم حقوقی

  با پوشش دست کم 60 درصد از مباحث مهم حقوق اساسی
 • حضوری مجازی 14 و 15 اسفند
  قیمت: 150,000 تومان
 • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
 • 0 تومان
 • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .