باسمه تعالی

دوره مهارت های فنی و کاربردی در طرح دعوا


مدرس دوره :
آقای مرتضی گودرزی
سرفصل‌های دوره :

مخاطب دوره :
 کارآموزان وکالت و وکلا
 مشاوران و کارشناسان حقوقی
 کارشناسان و مدیران حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها
 دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره :
28 ساعت (حضوری)

زمان دوره :
13/02/1403
14/02/1403
15/02/1403
پنجشنبه وجمعه 20-10
شنبه 18-10

ثبت نام به اتمام رسیده