فرم ثبت نام کارگاه قوانین خاص حقوق مدنی (حضوری و آنلاین )

حضوری و آنلاین
 • مشخصات فردی

 • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
 • متقاضی شرکت در کارگاه قوانین خاص حقوق مدنی (حضوری و آنلاین )

  حضوری و آنلاین جمعه 11 اسفند از ساعت 10 تا 20
 • حضوری و آنلاین
  قیمت: 200,000 تومان
 • برای دیدن قوانین و مقرارات کلیک کنید
 • 0 تومان
 • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .